ఇది నా దేశం

ఘనమైన యువ శక్తి మా సొంతం
ఘనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మా సొంతం
ఘనమైన ఆలోచనలు మా సొంతం

శ్రమ మాలో అంతర్భాగం
అయినా అవకాశం శూన్యం
ఐక్యత మాలో ఆమడదూరం
ప్రోత్సాహకం మాకు తెలియని పదం

ప్రయోగం చేద్దామంటే కనపడని అవకాశం
సమాజాన్ని మర్చుదామంటే, నాకేంటి అనే మిత్ర, సోదర బృందం

అవకాశం అంటే అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా అనే మన నాయకత్వం

విశ్వానికి జ్ఞానాన్ని పంచిన నా దేశం, అజ్ఞానంగా విదేశీ జ్ఞానం కోసం పాకులాడడం సిగ్గుతో తల దించుకొవలసిన విషయం

యువ విద్యావంతులకు ఇకనైనా ఇవ్వాలి ప్రోత్సాహం తో కూడిన అవకాశం, అప్పుడే నిలుస్తుంది బావి భారతం.

– భీమేష్ చౌదరి కాచరగడ్ల (రఘు)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s